nefilimi giganti uriasi titani

 

Gigantii Didanum – strămoşii uriaşilor Nephilim şi Refaim?

Gigantii Oamenii Didanum - strămoşii uriaşilor Nephilim şi Refaim

 

Cea mai misterioasă rasă de giganţi din lume: oamenii Didanum! Au fost ei strămoşii uriaşilor Nephilim şi Refaim?

În Biblie există mai multe referințe la gigantii Nephilim, care erau descendenţi din “fiii lui Dumnezeu” și “fiicele oamenilor”, înainte de Marele Potop. Există, de asemenea, o serie de povești care fac referire la Refaimi, un alt grup de giganți descris ca “un popor puternic, cu o statură înaltă, care a trăit în Canaan.” O altă rasă misterioasă care este menționată în Biblie este cea a oamenilor Didanum, rasă numită, de asemenea, Ditanu sau Tidanu. Se pare că oamenii Didanum au fost strămoșii Nephilimilor și Refaimilor.

.
Cine au fost Nephilimii?
Înainte de a încerca dezlegarea misterului enigmaticului popor Didanum, este important să se înțeleagă povestea din spatele Nefilimilor și Refaimilor. Cât de departe în trecutul omenirii putem urmări uriașii? Biblia ne spune mai multe lucruri interesante:
1. Iar după ce au început a se înmulţi oamenii pe pământ şi li s-au născut fiice,
2. Fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, şi-au ales dintre ele soţii, care pe cine a voit.
3. Dar Domnul Dumnezeu a zis: “Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup. Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani!”
4. În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime.
5. Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ şi că toate cugetele şi dorinţele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele,
6. I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. (Geneza 6:1-6)

.

Suntem informați că giganții, Nefilim (Nephilim), “cei căzuți“, au existat în lumea dinainte de potop, precum și după Marele Potop. Conform Bibliei cei care au coborât pe Pământ și s-au împerecheat cu femeile de pe Pământ au fost “îngerii căzuți” (“Supraveghetorii”), un grup de 200 de ființe divine de rang înalt. Giganții menționaţi în Geneză sunt astfel rezultatul încrucișării dintre oameni și îngerii căzuți. Uriașii (Nephilim) nu s-au înmulţit numai între ei, dar au procreat, de asemenea, şi cu homo sapiens. Urmaşii Nephilimilor au fost giganți cunoscuţi sub numele de “Gibborim”, “eroi în vechime, oameni cu nume“, care sunt menționate în Geneza 6. Gibborimii nu au fost la fel de înalţi și puternici ca şi Nephilimii, dar totuși a fost o rasă războinică.

.
Dar Refaimii?
Ce știm despre gigantii Refaimi vine din surse biblice, ugaritice și feniciene. Cuvântul ebraic “Refaimi” are două sensuri diferite. Uneori face referire la spiritele plecate către Şeol (“locuința morților”), iar alteori semnifică “un popor puternic, cu o statură înaltă, care a trăit în Canaan.”
Prima referire la Refaimi apare în Geneza 14: 5, atunci când Refaimii au fost învinşi de Kedarlaomer și aliații săi: “Şi în al patrusprezecelea an au venit Kedarlaomer şi regii, care ţineau cu el, şi au bătut pe Refaimi la Aşterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, şi pe Emimi la Şave-Chiriataim” (Geneza 14:5).

.
Un rege al Refaimilor avea cel puţin 5 metri înălţime!
Când israeliții doreau să intre în Țara Făgăduinței după Exodul din Egipt, ei s-au temut să intre în țară, pentru că ea era plină de “giganţi”, fiii lui Enac. Giganţii erau răspândiţi prin Canaan, şi erau cunoscuţi sub diferite denumiri locale, inclusiv Refaim, Zuzimi, Emimi și Enac. În Deuteronom 2:20-21 este scris că Refaimii erau înalţi, puternici şi mulţi: “Acesta se socotea a fi pământul Refaimilor, căci Refaimii locuiseră înainte într-însul. Amoniţii însă îi numeau Zomzomimi. Poporul acesta fusese mare, mult la număr şi înalt la statură, ca fiii lui Enac; dar Domnul îi pierduse de la faţa Amoniţilor şi-i alungaseră aceştia şi se aşezaseră în locul lor”. Og, împăratul Vasanului, a fost ultimul dintre Refaimi, dormind pe un pat lung de 6 metri! Ceea ce înseamnă că Og ar fi trebuit să aibă cel puţin 5 metri lungime: “Căci numai Og, regele Vasanului, mai rămăsese din Refaimi. Iată patul lui, pat de fier, şi astăzi este în Rabat-Amon: lung de nouă coţi şi lat de patru coţi, coţi bărbăteşti”.

.

gigantii
Cine au fost oamenii Didanum?
Gigantii Didanum era o rasă de pre-adamică și aceste ființe au fost strâns legate atât de Nephilim, cât şi de Refaimi. Ei au locuit în partea de nord-est a Siriei, cu mult înainte de apariția dinastii ugaritice. În “Legenda de Keret”, cunoscut de asemenea şi sub numele de “Epopeea regelui Keret”, (vechi poem ugaritic, datând de la sfârșitul epocii bronzului, circa 1500 – 1200 î.Hr.), aflăm importanța oamenilor Didanum:

.
“Înregistrările celebrării sacre, în onoarea lui Shades. Ești chemat, o Refaim al tărâmului de jos, este chemat, o consiliu al Didaniţilor. Eşti chemat Ulkan al rafaiţilor, eşti chemat Taruman al rafaiţilor. Eşti chemat Sidan și Radan, eşti chemat Thar cel veșnic. Eşti chemat cel mai vechi dintre Refaimi! Ești chemat, consiliu al didaniţilor. Eşti chemat regele Ammithtamru şi regele Niqmad. O, tron a lui Niqmad, poţi fi jertfit. Şi plâng la aşternutul picioarelor tale. Lăsaţi masa regelui să fie jelită în prezenţa sa. Dar lăsaţi şi lacrimele să fie înghiţite. Coboară jos, o Shapsh, coboară în jos. O, mare astru… fie ca Shapsh să strălucească la el. După ce domnul tronului, după ce domnul iadului coboară în adâncul pământului. Jos către Sidan-and-Radan, jos către eternul Thar, jos către vechiul Rephaim, jos către regele Ammithtamru şi, de asemenea, jos către regele Niqmad”.

.
Acest fragment de text este de o importanță crucială pentru că pune în lumină istoria din spatele Refaimilor, văzuţi ca strămoşii lor de regii canaaniţi. Textul descrie cum regele Keret, care este un descendent al Didaniţilor, este vizitat de zeul El, considerat fi “tatăl tuturor zeilor”. El îl binecuvântează pe regele Keret și profețește că familia sa va fi restaurată. Oamenii Didanum au fost extrem de importanti, deoarece prezența lor a fost necesară în timpul ascensiunii regilor.

.

Oamenii Didanumn sunt, de asemenea, menționaţi în textele sumeriene. Ei au fost dușmanii zeiței Inanna. Dar, adevărata origine a poporului Didanum este încă învăluită în mister. Textul canaanit îi echivalează pe Didaniţi cu Refaimiți. Alte surse se referă la aceste ființe gigantice ca la o rasă distinctă, nelegată în vreun fel cu alţi giganţi. Bazat pe ceea ce știm până acum, putem concluziona că oamenii Didanum au fost giganți foarte importanti, pre-adamici, care au avut o mare influență și putere în această regiune a lumii.

.
Ce s-a întâmplat cu gigantii? Au fost distruşi de vreo catastrofă naturală? Au fost învinşi de către un alt grup de giganți? Poate că niciodată nu vom fi în stare să răspundem la aceste întrebări, dar nu există nicio îndoială că identitatea poporului Didanum rămâne un mister vechi intrigant.