Rudolf Steiner

Lucrări ale lui Rudolf Steiner

 

 

Titlul lucrării GA Anul Cuprins
Adevăr şi ştiinţă. Prolog la o „Filosofie a libertăţii“ 3 1892 carte
Antropologia generală ca bază a pedagogiei 293 1919 14 conferinţe
Antroposofie. O introducere în concepţia antroposofică despre lume 234 1924 9 conferinţe
A patra dimensiune. Matematică și adevăr. 324a 1905-1922 8 conferinţe; Î&R
Apocalipsa lui Ioan 104 1908 13 conferinţe
Arta de a vindeca aprofundată prin meditaţie 316 1924 13 conferințe
Arta educaţiei. Discuţii de seminar şi conferințe asupra planului de învăţământ 295 1919 discuţii de seminar
Arta educaţiei. Metodică şi didactică 294 1919 14 conferinţe
Arta în misiunea ei cosmică 276 1923 8 conferințe
Arta recitării şi declamaţiei 281 1912-1928 8 conferințe, 1 seminar, cuvântări
Artă şi cunoaşterea artei 271 1888-1921 1 autoreferat, 4 articole, 8 conferințe
Articole asupra organizării tripartite a organismului social şi a problemelor contemporane 24 1915-1921 articole
Astronomia şi ştiinţele naturii. Cursul al treilea de ştiinţe naturale: Astronomia în raport cu omul şi antropologia 323 1921 18 conferinţe
Bazele spiritual-ştiinţifice pentru prosperarea agriculturii (Curs de agricultură) 327 1924 9 conferinţe
Bhagavad-Gita şi Epistolele lui Pavel 142 1913 5 conferinţe
Calendarul sufletesc antroposofic 40 1912 versuri meditative
Ce face îngerul în corpul nostru astral? Cum îl găsesc pe Hristos? 182 1918 2 conferinţe
Cercetări oculte referitoare la viaţa dintre moarte şi o nouă naştere 140 1912-1913 20 conferințe
Christian Rosenkreutz și misiunea sa selecție 1904-1912 8 conferințe
Christos şi lumea spirituală. Despre căutarea Graalului 149 1913-1914 6 conferinţe
Christos şi sufletul uman 155 1912, 1914 10 conferinţe
Ciclul anului ca proces de respiraţie a Pământului şi cele patru mari perioade de sărbătoare. Antroposofia şi inima umană 223 1923 10 conferinţe
Circuitul omului prin lumea simțurilor, lumea sufletelor și lumea spiritelor 119 1910 1 conferință
Colaborarea dintre medici şi păstorii sufleteşti. Curs de medicină pastorală 318 1924 11 conferințe
Conducerea spirituală a omului şi a omenirii. Date spiritual-ştiinţifice despre evoluţia omenirii 15 1911 3 conferinţe
Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol. I 235 1924 12 conferinţe
Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol. II 236 1924 17 conferinţe
Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol. III 237 1924 11 conferinţe
Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol. IV 238 1924 10 conferinţe
Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol. V 239 1924 16 conferinţe
Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol. VI 240 1924 15 conferinţe
Contraste în evoluția omenirii. Vest și est. Materialism și mistică. Cunoaștere și credință 197 1920 11 conferinţe
Convorbiri despre natura albinelor 351 1923 8 conferințe
Creştinismul esoteric şi conducerea spirituală a omenirii 130 1911-1912 14 conferinţe
Cum acţionează Karma 34 1903 articol
Cum il poate regasi omenirea pe Christos? Tripla existenţă de umbră a timpului nostru şi  noua lumină a lui Christos 187 1918-1919 8 conferințe
Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? 10 1904-1905 carte
Cunoaşterea antroposofică a omului şi medicină 319 1923-1924 11 conferinţe
Cunoaşterea lui Hristos. Antroposofie şi rosicrucianism. Evanghelia lui Ioan 100 1907 22 conferinţe
Cunoaşterea omului şi structurarea învăţământului 302 1921 8 conferinţe
Cunoaşterea sufletului şi a spiritului 56 1907-1908 15 conferinţe
Cursul anului trăit în patru imaginațiuni cosmice 229 1923 6 conferințe
Cursul de pedagogie curativă 317 1924 12 conferinţe
Despre enigmele sufletului 21 1917 3 articole
Despre lucrarea îngerilor şi a altor entități ierarhice selecție 1912-1924 9 conferințe
Devenirea umană, sufletul lumii și spiritul lumii – partea I. Omul ca fiinţă spiritual-sufletească în relaţie cu lumea 205 1921 13 conferinţe
Dezvoltarea sănătoasă a fiinţei umane 303 1921-1922 16 conferinţe
Din Cronica Akasha 11 1904-1908 articole
Educaţia copilului din punctul de vedere al ştiinţei spirituale 34 1907 articol
Enigmele filozofiei – O expunere schiţată a istoriei acestora 18 1914 carte
Entităţile spirituale în corpurile cereşti şi în regnurile naturale 136 1912 11 conferinţe
Esoterismul creştin. Propunere de cosmogonie psihologică 94 1906 18 conferinţe
Evanghelia a cincea. Din Cronica Akasha 148 1913-1914 18 conferințe
Evanghelia după Ioan. Teosofia pe baza Evangheliei după Ioan 94 1906 11 conferințe
Evanghelia după Ioan 100 1907 8 conferințe
Evanghelia după Ioan 103 1908 12 conferințe
Evanghelia după Ioan în raporturile sale cu celelalte evanghelii 112 1909 14 conferințe
Evanghelia după Luca 114 1909 10 conferinţe
Evanghelia după Marcu 139 1912 10 conferinţe
Evanghelia după Matei 123 1911 12 conferințe
Evenimentul apariţiei lui Christos în lumea eterică 118 1910 16 conferințe
Ființe spirituale din natură selecție 1908-1924 12 conferințe
Filosofia Libertaţii. Trăsături fundamentale ale unei concepţii moderne despre lume 4 1894 carte
Fiziologie ocultǎ 128 1911 8 conferinţe
Fiziologie şi terapie în concepţia ştiinţei spirituale 314 1920-1924 13 conferințe; Î&R
Forţele spiritual-sufleteşti fundamentale ale artei educative 305 1922 9 conferinţe
Friedrich Nietzsche, un luptător impotriva epocii sale 5 1895 carte
Gând uman, gând cosmic 151 1914 4 conferinţe
Ideea Crăciunului şi taina Eului. Arborele Crucii şi Legenda de aur selecție 1904-1915 7 conferinţe
Ierarhiile spirituale şi reflectarea lor în lumea fizică. Zodiac, planete, cosmos 110 1909 10 conferinţe
Introduceri la scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe 1 1883-1897 carte
Încercarea sufletului. Biografii scenarizate. Continuare la „Poarta Iniţierii” prin Rudolf Steiner 14 1911 dramă-misteriu
Îndrumări pentru o educaţie esoterică. Din conţinuturile „Şcolii Esoterice“ 42/245 1904-1914 lecţii esoterice
Întrebări omeneștei, răspunsuri cosmice 213 1922 13 conferințe
Karmă și reîncarnare. Contribuții la ideea de reîncarnare și karmă selecție 1904-1924 10 conferințe
Linii fundamentale ale unei teorii a cunoaşterii în concepţia goetheană despre lume 2 1886 carte
Lucifer 34 1903 articol
Lumea simţurilor şi lumea spiritului 134 1911-1912 6 conferinţe
Macrocosmos şi microcosmos. Lumea cea mare şi lumea cea mică. Întrebări referitoare la suflet, viaţă şi spirit 119 1910 11 conferinţe
Manifestările Karmei 120 1910 11 conferinţe
Metamorfoză cosmică şi umană 175 1917 7 conferinţe
Metamorfozele vieţii sufleteşti Calea trăirilor sufleteşti. Vol. I 58 1909-1910 9 conferinţe
Metamorfozele vieţii sufleteşti Calea trăirilor sufleteşti. Vol. II 59 1910 9 conferinţe
Metodica predării şi condiţiile de viaţă ale educării 308 1924 7 conferinţe
Metodica şi fiinţa modelării vorbirii 280 cursuri, articole, conferinţe
Misiunea lui Mihail. Revelaţia tainelor entităţii umane 194 1919 12 conferinţe
Misiunea sufletelor popoarelor în legătură cu mitologia germano-nordică 121 1910 11 conferinţe
Misterul biblic al Genezei. Cele şase zile ale Creaţiei, în Cartea I a lui Moise 122 1910 10 conferinţe
Misterul creștin 97 1906-1907 31 conferințe
Mistica în zorii vieţii spirituale a timpului nostru şi legătura ei cu concepţia modernă despre lume 7 1901 carte
Mituri şi misterii egiptene 106 1908 12 conferinţe
Moarte pământească şi viaţă cosmică 181 1918 7 conferințe
Modelarea vorbirii şi arta dramatică 282 1924 19 conferinţe
Noţiunile fundamentale ale teosofiei 53 1904-1905 23 conferințe
Noua spiritualitate şi trăirea lui Hristos 200 1920 7 conferinţe
Observarea naturii. Matematica. Experimentul ştiinţific şi rezultatele cunoaşterii din punct de vedere al antroposofiei 324 1921 8 conferințe
Omul – hieroglifă a cosmosului. Corespondenţe între microcosmos şi macrocosmos 201 1920 16 conferinţe
Omul suprasensibil în concepţia antroposofică 231 1923 7 conferinţe
Omul și lumea. Acțiunea spiritului în natură 351 1923 7 conferințe
Orientul în lumina occidentului. Copiii lui Lucifer şi fraţii lui Hristos 113 1909 9 conferinţe
Păzitorul Pragului.  Evenimente ale vieţii sufleteşti în imagini scenice de Rudolf Steiner 14 1912 dramă-misteriu
Perspective ale evoluției umanității. Impulsul materialist al cunoașterii și sarcina antroposofiei. 204 1921 17 conferințe
Pietre fundamentale pentru cunoaşterea Misteriului de pe Golgota 175 1917 10 conferinţe
Poarta iniţierii. Un misteriu rosicrucian prin Rudolf Steiner 14 1910 dramă-misteriu
Pragul lumii spirituale 17 1913 aforisme
Psihologie spirituală. Noțiuni fundamentale de psihologie antroposofică selecție 1904-1922 11 conferințe
Reîncarnarea şi karma. Reprezentări necesare din perspectiva ştiinţei moderne a naturii 34 1903 articol
Reîncarnarea şi karma şi semnificaţia lor pentru cultura prezentului 135 1912 5 conferințe
Relatare despre activitatea și impresiile din călătoria în Anglia 228 1923 1 conferință
Responsabilitatea omului pentru evoluţia lumii – rezultat al legăturii sale spirituale cu planeta Pământ şi cu lumea stelelor 203 1921 18 conferinţe
Spiritualitatea cosmică şi fizicul uman. Căutarea noii Isis, divina Sofia 202 1920 16 conferinţe
Ştiinţa iniţiaticǎ şi cunoaşterea aştrilor 228 1923 8 conferinţe
Ştiinţa ocultă 13 1910 carte
Ştiinţa spirituală şi problema socială 34 1905 articol
Taina Sfintei Treimi 214 1912 11 conferinţe
Tainele Pragului 147 1913 8 conferinţe
Teosofia. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă despre lume şi menirea omului 9 1904 carte
Terapeutică şi ştiinţă spirituală 313 1921 9 conferințe
Teze antroposofice. Calea de cunoaştere antroposofică. Misteriul Mihaelic 26 1924-1925 teze
Treptele cunoaşterii superioare 12 1905-1908 4 articole
Trepte premergătoare Misteriului de pe Golgota 152 1913-1914 10 conferințe
Trezirea sufletelor. Evenimente sufleteşti şi spirituale în imagini scenice 14 1913 dramă-misteriu
Un drum spre cunoaşterea de sine 16 1912 meditații
Universul Pământul şi Omul. Mitologia egipteană şi civilizaţia actuală 105 1908 11 conferinţe
Viaţa între moarte şi o nouă naştere în relaţie cu realităţile cosmice 141 1912-1913 10 conferinţe

Sursa: www.spiritualrs.net