2012 1

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

UUI
FRAGMENTE:
„Asemeni ierarhiilor, uneori ascunse, de pe Pământ, există ierarhii în cosmos. Poţi foarte bine să locuieşti undeva şi să nu cunoşti ierarhiile locale. Poţi să Cultivi pământul, să-ţi plăteşti dările, chiar să mergi la vot, dar să ignori orice structură birocratică ori politică. Aproximativ în acelaşi fel, Pământul habar nu are cine guvernează Universul.”
„Conştiinţa hrăneşte altă conştiinţă. E dificil să înţelegeţi acest concept, pentru că voi vă hrăniţi cu mâncare. Hrana altor fiinţe este conştiinţa. Orice soi de mâncare a avut conştiinţă într-un anumit moment al evoluţiei ei, fie că aţi fript-o, aţi fiert-o sau pur şi simplu aţi cules-o din grădină; o ingeraţi pentru a vă ţine de foame. Sentimentele voastre îi hrănesc pe alţii.
Când sunteţi manipulaţi să generaţi haos şi agitaţie, emiteţi pe o anumită frecvenţă de vibraţii care îi alimentează pe aceştia, pentru că numai astfel se pot hrăni.”
„Dar cine sunt aceste fiinţe, care au bulversat structura iniţială a Pământului? Aceste entităţi venite din spaţiu, care sunt numite uneori Tricourile Negre? Fiţi foarte atenţi când vorbiţi despre forţele întunericului. Nu le catalogaţi drept malefice. Trebuie doar să înţelegeţi că ele sunt dezinformate, de aceea creează, la rândul lor, sisteme de dezinformare, pentru că nu cunosc şi cealaltă cale. La un moment dat, s-au răzvrătit şi s-au rupt de cunoaşterea adevărată, pentru a sfârşi în dependenţa faţă de apendicele de cunoaştere pe care îl mai au şi faţă de viaţa pe care au creat-o. Este o viaţă bazată pe frică, care nu preţuieşte altă   existenţă, dar care se foloseşte de ea. Cine sunt ei? Reptilele.”
„Diminuarea frecvenţei fricii pe planetă va antrena apelul la surse alternative de frică, mai  numeroase, din partea zeilor—aceasta din cauză că se tem să nu îşi piardă sursa de hrană.
Vor face încercări disperate de a menţine vechea frecvenţă până să treacă la hrană din  dragoste. Şopârlele şi-au instalat pe Pământ aparate care să amplifice şi să retransmită  agitaţia afectivă de la sol. Aceasta le parvine în mod direct şi îi hrăneşte.” NOTA : SE FACE REFERIRE LA APARATE PSIHOTRONICE
„Pentru a ajunge pe orice planetă, trebuie să aveţi la dispoziţie un portal sau o cale de acces. Poţi să ajungi în spaţiu şi apoi să te îndrepţi, de exemplu, spre Jupiter, dar dacă nu găseşti  portalul prin care accesezi cadrul temporal al planetei, te vei trezi într-un loc dezolant şi  sterp. Portalurile deschid culoarele temporale şi servesc drept spaţiu al tranzitului  interdimensional.
Şi pe Pământ există multe astfel de portaluri prin care zeilor creatori, din orice specie ar fi   fost aceştia, le-a fost permis accesul pe Pământ. Unul dintre portalurile imense, a cărui  supremaţie este disputată în chiar aceste vremuri, este cel al Orientului Mijlociu. Dacă stăm  să ne gândim, câte dintre marile tulburări religioase şi sociale nu au apărut chiar în acea  zonă geografică? Este un portal gigantic—cu raza de peste o mie cinci sute de kilometri.

Aceasta explică turbulenţele din Orientul Mijlociu. Tot de el se folosesc şi Şopârlele.

Într-o oarecare măsură, ei pot fi consideraţi deţinătorii portalului. S-au folosit de zona înconjurătoare pentru a-şi crea baze subterane în peşteri, de unde controlează operaţiunile.

Vechile civilizaţii mesopotamiene, localizate între fluviile Tigru şi Eufrat, erau originare dintr-o  colonie spaţială cu un oarecare grad de civilizaţie. Kuwâitul se află în mijlocul acestui teritoriu. În interiorul acestui portal se practică manipularea omului în beneficiul altora.

Şi în cadrul populaţiei de Şopârle există unele entităţi binevoitoare şi altele răuvoitoare. De  ce vă spunem toate aceste lucruri? Ce nevoie aveţi să le cunoaşteţi? Iată că realitatea Şopârlelor se pregăteşte să se intersecteze din nou cu a voastră, cu scopul de a fuziona.
Prin saltul evolutiv al conştiinţei nu înţelegem doar acceptarea totală a dragostei şi a luminii Iar nici un pic de sacrificiu Trebuie să înţelegeţi complexitatea realităţii, polimorfismul ei şi   omniprezenţa voastră multidimensională, Toate aceste faţete ale. voastre trebuie reconciliate şi reunite: pentru a vă relua integritatea Spirituală. Numai aşa vă veţi putea întoarce, la  Creatorul Prim.

Veţi avea nenumărate ocazii de a evalua lucrurile şi de a le clasifica drept nocivei Dar evaluarea şi clasificarea vă vor împiedica să experimentaţi şi să simţiţi acesţe noi realităţi.

Aminţiti-vă că vă aflaţi într-o zonă a liberului arbitru şi că există un Plan al Divinităţii, cel de  ultimă instanţă; ultima carte din pachet. Fiţi convinşi că ultima carte este întotdeauna un as.”

„Zeii creatori se întorc să vă jefuiască pentru a nu muri de foame. Văd şi ei că pe frunţile voastre scrie „Demolatori de sisteme”, aşa că vin pregătiţi să instaureze haosul şi teroarea  pentru a-şi recăpăta teritoriul. Această sursă de hrană este vitală pentru ei. Pierd controlul planetei şi se vor orienta mai întâi către portalul Orientului Mijlociu, unde îşi au cartierul general subteran şi de unde vor iniţia expansiunea terorii şi a haosului.

Arhitecţii Primi doresc reinstaurarea frecvenţei liberului arbitru în această zonă. Zeii care şi au proclamat dominaţia aici în ultima perioadă au utilizat modularea frecvenţei, interzicând astfel libertatea de a alege. Fură de la voi energie psihică pe care v-o generează prin etalarea unei false imagini a realităţii cotidiene. Nu îi considerăm malefici. Vrem doar să vă arătăm ce se întâmplă de fapt fără voia şi cunoaşterea voastră. Nici măcar nu eraţi capabili să le vedeţi ca pe nişte înscenări menite să vă jaloneze gândirea şi afectivitatea, fapt care determina acea frecvenţă unică pe care conştiinţa voastră o utiliza.”

„În nevoia de idolatrizare rezidă controlul frecvenţei pe această planetă. Idolatrizarea se prefigurează şi mai viguros în aceste vremuri. Susţinută printr-un potenţial insert holografic, ea se orientează asupra unor noi zeităţi. Zeii reptilieni au anticipat colapsul sistemului lor şi prefigurează o nouă stratagemă, un plan de diversiune. De aceea e important ca, în mijlocul ecourilor tentante, să vă ascultaţi vocea interioară. Împrieteniţi-vă cu acea muzică lăuntrică tălmăciţi-i mesajul. Realitatea trebuie descoperită din interiorul fiinţei voastre, de unde viaţa reîncepe. Acesta este darul pe care liberul arbitru vi-l oferă.”

2012 – MESAJE DE LA STRABUNI